Október 6.

Emlékműsor

 
 

Október 6-án, az aradi vértanúkra emlékezett iskolánk. A nemzeti gyásznap alkalmából a 2. osztályosok adtak műsort, verssel, énekkel, történelmi áttekintéssel idézték fel a vértanúk emlékét. Iskolánk minden tanulója főhajtással tisztelgett a tábornokok emléke előtt. A gyerekek nevében az iskola DÖT titkára és az intézményvezető koszorúzta meg a kopjafát. A másodikosok felkészítői Hajnalné Ládi Katalin és Holczerné Guth Erzsébet tanítók voltak.

 
   oktober6 23  
 

„Az aradi vértanúk az a tizenhárom magyar honvédtiszt /12 tábornok és 1 ezredes/, akiket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után, az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek.”

 
       
  Képgaléria